Chvilky napětí pro diváky i rozhodčí to je Helisport - soutěž vrtulníků

vedení fenderu

Kamarádi z Polska nás soutěž přijeli naučit, ukázali nám jak se to má a nemá létat a zaslouženě vyhráli.

Mistrovství má 4 disciplíny: navigace, přesnost visení, vedení fenderu a slalom. Posádky můžou použít libovolný vrtulník. My létáme s čtyřmístnými vrtulníky Robinson R-44. Létá se v dvoučlenné posádce pilot a co-pilot.

Navigace

je jediná disciplína, která se neodehrává celá před zraky diváků. Pět minut před vzletem dostaneme obálku s tajnou tratí. Před vzletem musíme udělat navigační přípravu, dokreslit dva otočné body do mapy a připravit dvoje stopky, které odpočítávají čas příletu z trati a čas opuštění vyhledávací zóny. V páté minutě startujeme k prvnímu povinnému otočnému bodu. Poté pokračujeme na začátek vyhledávací zóny. V té se snažíme najít deset oranžových plachet 2x3 metry velkých. Na plachtách jsou nakreslené znaky, které opisujeme do formuláře. Včas opouštíme vyhledávací zónu, a hledáme tři otočné body označené oranžovými trojúhelníky.

Pokračujeme na poslední povinný otočný bod, kde vyčkáváme, abychom mohli mít co možná nejpřesnější čas průletu nad čárou příletu. Přílet na letiště musí být pokud možno bez změny směru a rychlosti. Po průletu čáry příletu stopujeme jednu minutu, odhazujeme dvě kilová závaží na cíl a po minutě prolétáváme další čáru. Po jejím průletu umísťujeme kuželku, zavěšenou na sedmimetrovém laně do okna ve střeše "psí boudy". Přistáváme a odevzdáváme obálku s mapou a formulářem pro vyhledávací zónu.

Přesnost visení

. Tato disciplína prověřuje spíše schopnosti pilota, co-pilot má pouze poradní hlas :) Na zemi je vytyčena obdélníková dráha jeden metr široká a padesát metrů dlouhá. Pilot udržuje svoji sedačku resp. značku pod sedačkou pilota nad touto dráhou. Navíc musí udržovat konstantní výšku. Pod sedačkou pilota je upevněn provaz s řetězem na jeho konci, který je 2 metry dlouhý. Na druhé straně od pilota je na ližině připevněn druhý provaz s řetězem, který je dlouhý tři metry.

Pilot musí vést vrtulník tak, aby krátký provaz byl ve vzduchu a dlouhý na zemi. Dráha se letí 5x nejdříve dopředu, následuje otočka o 360 stupňů, pozadu, otočka doleva o 90 stupňů, dráha se letí bočením doprava, otočka o 360 stupňů, bočení doleva, otočka doprava o 90 stupňů a letem dopředu se opouští trať. Poté se přistává na čáru kolmou ke směru letu tak, aby značky na ližinách byly co možná nejblíže k čáře přistání. Disciplínu je třeba stihnout do 2 minut a 15 sekund.

Vedení fenderu

se létá gumovým nárazníkem - fenderem, který se používá na lodích, aby se při parkování u mola neodřely. Fender drží co-pilot na laně, které se postupně prodlužuje na délku 4, 6 a 8 metrů. Pilot a co-pilot vede fender skrz dva metry vysokou a metr širokou branku, poté fender umísťuje do prvního sudu.

Poté lano prodlužuje na délku 6 metru a prolétává další brankou a umísťuje fender do dalšího sudu. Poté opět prodlouží délku lana, tentokrát na 8 metrů, prolétává brankou a po umístění fenderu do posledního sudu pouští madlo. Na úlohu je omezený čas - pouhých 60 sekund.

Slalom

je asi nejtěžší disciplína. Divácky velmi zajímavá. Nejprve se do kýblu nabere z výšky tří metrů voda, poté se kýbl na laně spustí na délku pět metrů. Pilot s co-pilotem vede kýbl s vodou slalomovou dráhou tvořenou z dva metry vysokých a metr širokých branek.

Po průletu poslední brankou se lano prodlouží na jedenáct metrů a kýbl se co možná nejpřesněji umísťuje na kulatý stůl o průměru jeden metr. Doba disciplíny je 2 minuty a 15 sekund. Hodnotí se například čas, průlet brankami a množství vody v kýblu.

Naši přátelé

Kontakt

Vrtulníkům rozumíme.

Email: monika@helisport.cz

Sledujte nás na:

Naši přátelé

Blue Sky Aviation

Lion Helicopters

Z fotogalerie

Back to Top